Wat is een ceremoniespreker en wat doet ie?

Vroeger bestond trouwen uit twee delen; trouwen voor de wet en voor de kerk. Nu ligt dat anders. Onze band met ‘de kerk’ is in vele gevallen verdwenen en past daarom niet meer in onze huwelijksdag. Maar met het wegvallen van de kerkelijke ceremonies valt ook de symboliek van dit gebeuren weg. En dat is jammer! Al sinds mensenheugenis geven we de grote gebeurtenissen in ons leven vorm door ceremonies. Of zoals dat in het Engels zo mooi klinkt: ‘The rites of passage’. Dat doen we niet zomaar, als een soort tijdverdrijf. Ceremonies geven betekenis aan het moment.

DE MODERNE PRIESTER

Een ceremoniespreker wordt ook wel eens aanzien als de moderne priester. Dat is niet onlogisch. Beiden zijn het voorgangers tijdens een ceremonie en geven vorm aan het moment. Maar er is wel degelijk een groot verschil tussen een ceremoniespreker en een priester.

Een priester respecteert het gangbare verloop van een klassieke kerkdienst , waarin o.a. de eerste lezing, de homilie, etc. aan bod komen. Tijdens een katholieke ceremonie, voorgegaan door een priester, kan je daar nu eenmaal niet onderuit. Ook de inhoud heb jij als trouwend koppel niet vrij te kiezen. Zo kan je kiezen uit de parabels en bijbelse teksten die de priester voorstelt.

Een ceremoniespreker is een onafhankelijke voorganger die, in samenspraak met jullie, de ceremonie vormgeeft, rituelen uitwerkt die bij jullie passen. Hedendaagse ceremoniesprekers zijn vaak ook storytellers, en zullen jullie eigen verhaal verwerken in de plechtigheid. Denk aan, hoe jullie elkaar leren kennen hebben, wanneer de eerste kus was, hoe de huwelijksaanzoek gebeurde, etc.

Je kan dus gerust stellen dat de insteek tussen beide verschilt. Daar waar de priester voornamelijk het Katholieke geloof wil verkondigen, heeft een ceremoniespreker als enige doel de ceremonie zo persoonlijk mogelijk te maken. Wil dat zeggen dat de één beter is als de ander? Uiteraard niet! Het is maar wat jij zelf verkiest.

WAT DOET EEN CEREMONIESPREKER?

1. Geeft de ceremonie vorm

Een ceremonie vorm geven, is meer bepaald inhoud geven aan de ceremonie. Welke rituelen zullen er zijn? Wie doet wat? Zijn er gastsprekers? Hoeveel muzieknummers zijn er en wanneer komen die aan bod? Zijn er symbolen? Worden er bloemen naar voor gedragen? etc. Alle mogelijke aspecten van de ceremonie worden op tafel gelegd en krijgen al dan niet een plek in het moment. De ceremoniespreker zal jullie begeleiden in het maken van al deze keuzes.

2. Schrijft op maat

Een goede ceremoniespreker start bij elke nieuwe ceremonie met een wit blad en schrijft alle teksten volledig op maat. Het welkomstwoord, de aankondiging van de gastsprekers, de inleiding van de geloften, jullie verhaal, het slotwoord, etc.

Sommige ceremoniesprekers gebruiken standaard bindteksten, om alle delen van de ceremonie aan elkaar te praten. Vraag dit zeker na bij jouw ceremoniespreker. Weet dat hierin het grote prijsverschil zit tussen een goedkope en een ‘dure’ storyteller.

3. Begeleid jullie gastsprekers

Een professionele storyteller wil dat het volledige plaatje klopt, inclusief de teksten die hij niet zelf schrijft, zoals bijvoorbeeld de speeches van jullie gastsprekers. Sommige ceremoniesprekers helpen hen daarom ook bij het schrijven.

4. Coördineert de ceremonie van begin tot einde

Sommige ceremoniesprekers nemen de taak van een ceremoniemeester op zich, in geval er geen aanwezig is. Dan stelt hij het draaiboek op voor het praktisch verloop van de ceremonie, controleert de opstelling, stuurt alle betrokken leveranciers aan, begeleid de gasten en de suite, etc.

Vaak wordt dit aspect van de ceremonie onderschat. Maar geloof ons: als er geen coördinatie is, loopt de boel in het honderd.

DOEN ALLE CEREMONIESPREKERS HETZELFDE?

Neen. Sommige ceremoniesprekers houden vast aan een standaard verloop en standaard bindteksten. Anderen fungeren meer als key note spreker. Hun taak bestaat er voornamelijk in de gastsprekers aan te kondigen, en te zorgen voor een vlotte overgang tussen de verschillende onderdelen van de ceremonie. Nog anderen bouwen jullie ceremonie from scratch en volledig op maat. Je merkt het al, het verschil in wat een ceremoniespreker doet, is zeer uiteenlopend. Vraag jezelf af wat je wenst voor jullie huwelijksdag en ga dan op zoek naar een ceremoniespreker die qua stijl bij jullie past.

Trouwen jullie binnenkort, of moeten jullie afscheid nemen van een geliefde en zijn jullie nog op zoek naar een persoonlijke ceremonie? Laat het ons zeker weten!

SHARE